VIDEOPOZVÁNKA OČAMI ŠKOLSKEJ TELEVÍZIE NA DOD pre šk.rok 2022/2023

VIDEOZÁZNAM Z DOD pre šk.rok 2022/2023 - Predstavenie odborov

VIDEOZÁZNAM Z DOD pre šk.rok 2022/2023 - Krátke predstavenie + Otázky a odpovede

História

Naša škola má bohatú minulosť. Jej korene sa spájajú s Učňovskou školou vo Zvolene, ktorá patrí medzi najstaršie školy nielen na Slovensku, ale i na území celého bývalého Uhorska. Prvé zmienky o učňoch vo Zvolene súvisia s prvými zmienkami o remeslách, t. j. v druhej polovici 15. storočia. V zachovalej daňovej knihe sa spomínajú sa krajčíri, obuvníci súkenníci, kováči, mäsiari, tkáči. Učňov majú na starosti cechy, ktoré presne určujú kto sa môže stať učňom, ako má prebiehať výučba.

Súčasnosť

Komplexne vzdelávacie zariadenie zamerané na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch nielen v základnej príprave, ale i postsekundárnom odbornom vzdelávaní s možnosťou flexibilného využitia rôznych stupňov vzdelávania od trojročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou cez štvorročné až päťročné štúdium ukončené maturitnou skúškou s možnosťou zvyšovania a doplnenia si vzdelania formou nadstavbového a pomaturitného štúdia.
Škola poskytuje i odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania - rekvalifikačné kurzy, odborné semináre, doplnkové vzdelávanie pre profesné organizácie, živnostníkov, firmy i NÚP.

Stáže a odborný výcvik

Naši žiaci majú možnosť odpracovať časť svojej praxe aj v zahraničí. Zahraničné stáže organizuje škola už viac ako 20 rokov prostredníctvom grantového programu Erasmus+, v spolupráci s nemeckou pracovnou agentúrou ZIHOGA, so Švajčiarskou školou pre hotelierstvo v Luzerne a s talianskou agentúrou EUROPE 3000.

Ročne vycestuje na zahraničnú prax:

15 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka, cukrár, manažment regionálneho cestovného ruchu do Nemecka (mesto Jena)

10 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka do Nemecka (mesto Maierhofen)

7 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka, manažment regionálneho cestovného ruchu na Maltu (mesto Marsascala)

2 žiaci odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Nemecka (mesto Stuttgart)

2 žiaci odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Rakúska (mesto Lofer)

8 žiakov odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Talianska (Sardínia + Lago di Garda)

1-2 žiaci odboru hotelová akadémia do Švajčiarska (Luzern)

Žiaci odboru obchodná akadémia boli na zahraničnej stáži v Prahe.

 

VIDEOPOZVÁNKA  NA DOD pre šk.rok 2022/2023

VIDEOZÁZNAM Z DOD pre šk.rok 2022/2023 - Predstavenie odborov

VIDEOZÁZNAM Z DOD pre šk.rok 2022/2023 - Krátke predstavenie + Otázky a odpovede