Gastronómia, hoteliérstvo a turizmus

Hotelová akadémia Otta Brucknera
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Hotelová akadémia
Súkromná spojená škola EDURAM
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Súkromná hotelová akadémia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi

Stránky