Škola s dlhoročnou tradíciou zameraná na prípravu odborníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu.

Okrem kvalitného teoretického vzdelávania a výučby anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka zabezpečujeme odborný výcvik v renomovaných prevádzkach. Pravidelne organizujeme barmanské, baristické, somelierske, teetenderské, cukrárske a animátorske kurzy pre žiakov i širokú verejnosť, ktorých absolvovanie je ukončené certifikátom.

Naša hotelová akadémia sa riadi mottom:

 „Škola ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“

 

VÝHODY:

 • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu,
 • spolupráca so stavovskými organizáciami a profesijnými zväzmi,
 • duálne vzdelávanie,
 • účasť na prestížnych domácich a zahraničných súťažiach,
 • moderná školská jedáleň,
 • telocvičňa a posilňovňa po kompletnej rekonštrukcii,
 • odborná prax v zahraničí – Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Grécko,
 • projektová činnosť – Erasmus plus, eTwinning,
 • získanie certifikátu EUROPASS – mobility,
 • cvičná firma,
 • certifikát z účtovného softvéru Omega,
 • príspevok na pracovné oblečenie,
 • charitatívna činnosť.

Škola ti dá vynikajúci teoretický  aj odborný základ pre štúdium na vysokej škole, uplatnenie sa na trhu práce, ale aj schopnosti podnikať v gastronómii, hotelierstve a v cestovnom ruchu. Umožníme ti štúdium troch cudzích jazykov, čo podporí tvoj odborný rast a uplatnenie v zahraničí. Budeš schopný  zvládnuť aj podnikateľskú činnosť a vedenie ekonomickej agendy. Získaš všetky predpoklady a zručnosti na svoje pôsobenie v oblasti gastronomických služieb. Ak sa po ukončení učebného odboru rozhodneš študovať ďalej, môžeš získať maturitu v nadstavbovom štúdiu.