manažment regionálneho cestovného ruchu

Spojená škola
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Hotelová akadémia
Obchodná akadémia
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi

Stránky