manažment regionálneho cestovného ruchu

Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Spojená škola
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Hotelová akadémia

Stránky