manažment regionálneho cestovného ruchu

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Spojená škola
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Hotelová akadémia
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Stránky