ONLINE BROŽÚRA ŠKOLY

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA DOD

VIDEO 1 - WEBSTRÁNKA ŠKOLY,SOCIÁL.SIETÍ a DOD

VIDEO 2 - PREDSTAVENIE ŠKOLY2

VÍZIA NAŠEJ ŠKOLY

Naša škola vás nenaučí všetko, ale ak využijete všetky možnosti a príležitosti, ktoré vám ponúka, vo svojom živote dosiahnete úspech!

 • Učíme pre budúcnosť - sme moderne vybavená, kvalitná a úspešná škola, ktorá kráča s dobou
 • Pripravujeme  žiakov pre žiadané profesie – kaderník, kozmetik,  IT odborník, manažér v oblasti cestovného ruchu a  medzinárodných obchodných vzťahov.
 • Neustále na sebe pracujeme a vzdelávame sa.
 • Inovujeme vzdelávanie prispôsobujúc sa aktuálnym požiadavkám trhu práce.
 • Poskytujeme nadštandardné ekonomické,  finančné a IT vzdelávanie.
 • Rozvíjame podnikateľské zručnosti žiakov – žiaci si zakladajú skutočnú firmu.
 • Zúčastňujeme sa na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a príležitostiach.
 • Učíme žiakov kriticky myslieť, tímovo spolupracovať, riešiť problémy a prezentovať sa.

NAŠE NAJ ...

 • Spolupráca s Microsoft, Google, Jaguár Land Rover, IT Akadémiou
 • Spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline – Y-robot, programovanie
 • Spolupráca s JA Slovensko, n. o.
 • Odborná prax v ekonomických a IT frmách
 • Prestížne vzdelávanie firmy Microsoft - Študentské trénerske centrum
 • Program EÚ na podporu vzdelávania – Erasmus+
 • Zahraničné stáže – Cyprus, Praha
 • Office 365 v škole aj na domáce použitie
 • Virtualizácia PC
 • 3D tlačiareň a práca s 3D grafikou
 • Smart roboty – Robobloq Quoopers
 • Kadernícke a kozmetické certifikáty
 • Certifikáty ECDL (Európsky vodičský preukaz  na počítač)
 • Certifikáty od Google - Digitálna garáž (digitálny marketing)
 • Certifikáty z účtovných programov firmy KROS
 • IT English a Business English
 • Kurz anglického jazyka s lektorom z Ameriky
 • Najaktuálnejšie ekonomické programy Omega, Alfa plus, Olymp
 • Najnovšie profesionálne programy Adobe Photoshop, Premiere, Illustrator, ...
 • Školenia s odborníkmi z praxe