Rozhoduješ sa kam na strednú?

Kvalitné vzdelanie je pri vstupe mladých ľudí do života veľmi dôležité. Preto by pri rozhodovaní o strednej škole mali dbať na dobrý výber.

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice Ti ponúka štúdium vo svojich dvoch organizačných zložkách:

- Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice

- Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice pripravuje žiakov v nasledujúcich odboroch:

  • 63 24 M - manažment regionálneho cestovného ruchu
  • 42 39 M - floristika
  • 45 69 H - viazač-aranžér kvetín
  • 45 71 H- záhradník
  • 3161 F - praktická žena
  • 45 72 F - poľnohospodárska výroba

Zameriava sa na rozvoj zručností a všestrannú odbornú prípravu študentov v oblasti cestovného ruchu a ekonomiky, floristiky, či ekológie a záhradníctva.  Zameriavame sa nielen na rozširovanie vedomostí, ale aj na získavanie praktických skúseností,  sme zaradení do systému duálneho vzdelávania. Našim študentom nechávame dostatok priestoru pre rozvoj ich kreativity a fantázie. Po úspešnom absolvovaní štúdia sú skvelo pripravení na život a profesionálnu kariéru. O absolventov je na trhu práce záujem, prípadne pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Rovnako veľkou výhodou je prax počas štúdia, ktorá prináša okrem získania reálnych pracovných skúseností aj možnosť zárobku popri štúdiu.

Bližšie informácie nájdeš https://sosrakovice.edupage.org/?

 

Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch pripravuje žiakov v študijných odboroch:

  • 4228 M záhradnícka výroba a služby
  • 4240 M záhradný dizajn.

Škola spája  teoretické vzdelávanie  s praktickým vzdelávaním vo svojich priestoroch botanickej záhrady, pomologického sadu, skleníkoch a pestovateľských plochách.

Absolventi sa uplatnia v kvetinárskych predajniach, v záhradných centrách, pri  návrhoch a realizáciách záhrad, pri pestovaní ovocia, zeleniny, liečivých a tonizujúcich rastlín, pri ozeleňovaní a starostlivosti o zeleň v obciach a v mestách. 

Žiaci školy pod vedením vyučujúcich dosahujú vynikajúce výsledky v prezentáciách, na výstavách  aj v súťažiach.

Zapájame sa do ekologických súťaží a podujatí; nesieme názov a zástavu „Zelená škola“.

Spolupracujeme so školami v zahraničí v projektoch zameraných na záhradníctvo a ekológiu.

Škola je vyhlasovateľom Národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA.

Bližšie informácie na  https://szaspn.edupage.org