SOŠ obchodu a služieb ako jediná odborná škola v okrese Sobrance a Michalovce ponúka vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva,  gastronómie a automobilového priemyslu. Ponúkame vzdelávanie s podporou IKT, kvalitnú odbornú prax na zmluvných pracoviskách doma, i na zahraničnej odbornej praxi v rámci projektu ERASMUS +. Naši študenti nežijú len učením. Škola ponúka aj bohatú krúžkovú činnosť  v jazykových a odborných krúžkoch a množstvo mimoškolských aktivít, kde môžu študenti zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Výsledky žiakov školy svedčia odbornom a zanietenom prístupe zo strany pedagógov. Dôkazom kvality poskytovaného vzdelávania je aj skutočnosť, že naša škola bola v rebríčku hodnotenia kvality stredných odborných škôl  vyhodnotená ako šiesta najlepšia stredná odborná škola v našom kraji.

Naše TOP:
 • duálne vzdelávanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárske služby a poľnohospodársky manažment.
 • naši zmluvní partneri v rámci duálneho vzdelávania sú: LEKOS, s.r.o. Sobrance, Paint Horses, s.r.o. Klokočov, RD Koromľa, Regia TT s.r.o. - Pivnica Orechová
 • kvalitné  vybavenie IKT a odborných učební
 • zahraničné stáže v rámci projektov ERASMUS+
 • medzinárodné úspechy cvičných firiem
 • certifikát z účtovníctva v programe OMEGA pre absolventov školy
 • podpora vyučovania finančnej gramotnosti prostredníctvom programu VIAC AKO PENIAZE
 • Zapojenie do podnikateľskej prípravky ROZBEHNISA.SK
 • zapojenie do súťaži Generácia EURO, Ekonomická a finančná olympiáda, eTwining a iné projekty
 • možnosť získania vodičského oprávnenia vo vlastnej autoškole pre skupiny B a T
 • vlastná veľká a malá mechanizácia (kombajn CLAAS, JCB nakladač, vysokozdvižný vozík) záskaná z projektu IROP
 • možnosť získania oprávnenia na prácu s poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi (kombajn, nakladač, vysokozdvižný vozík, ...)
 • možnosť absolvovania kurzu jazdectva Paint Horses, s.r.o. Klokočina
Obľúbené videá