Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi je silným vzdelávacím centrom pre potreby mesta a regiónu. Jej vznik sa datuje od roku 1919, kedy mala názov Učňovská škola pokračovacia a do dnešného dňa prešla mnohými zmenami, názvami i štruktúrou. Strategickým zámerom školy je vybudovať školu ako silné vzdelávacie centrum pre potreby regionálneho cestovného ruchu, gastronómie, hotelierstva a služieb. Dnes ju možno charakterizovať ako jednu z najväčších škôl nielen v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj v rámci Slovenska.