Škola je organizačnou zložkou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Je to moderná škola s odbormi v oblasti dopravy, služieb v cestovnom ruchu, perspektívnym odborom bioenergetika a novým odborom ochrana osôb a majetku, o ktorý je veľký záujem pre možnosti širokého uplatnenia absolventov. Žiaci sa zúčastňujú na zahraničných pobytoch prostredníctvom rôznych projektov a výmennych pobytov prostredníctvom našich partnerských škôl.

naše TOP:

 • centrum odborného vzdelávania
 • špeciálne odborné učebne
 • priestory pre výučbu špeciálnej telesnej výchovy
 • vlastná autoškola
 • účasť na medzinárodných projektoch
 • telocvična
 • posilňovňa
 • boxerská miestnosť
 • úpolová miestnosť
 • multifunkčné ihrisko
 • vonkajší športový areál
 • jedáleň
 • internát
 • multimediálne učebne