SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA EDURAM KROMPACHY – škola s rodinnou atmosférou, dlhoročnou tradíciou a nádherným výhľadom na Tatry

Sme moderne vybavená stredná škola, ktorá ponúka príjemné prostredie s priateľským prístupom zamestnancov. Na teoretickom aj praktickom vyučovaní využívame súčasné techniky práce a technológie, čím rozvíjame manuálne zručnosti súvisiace s aktuálnymi požiadavkami trhu práce.

Školu tvorí komplex pozostávajúci z budovy školy, budovy dielní odborného výcviku, športovej haly, vonkajších ihrísk a školský internát. Interiér školy prešiel rozsiahlymi úpravami, ktoré prispeli k pozitívnej klíme.

Žiaci počas štúdia absolvujú rôzne kurzy a získajú tak certifikáty potrebné k výkonu povolania, napr. barista, barmanský kurz, someliér, elektrotechnická spôsobilosť a i. Samozrejmosťou je mnoho športových súťaží, jazykových a odborných olympiád a súťaží zručností.

Našou prioritou je prepojenie teórie a praxe tak, aby žiaci získali kvalifikáciu a odborné kompetencie požadované trhom práce a to tak, že absolvujú prax vo firmách z celého regiónu. V rámci zefektívnenia praktickej prípravy sme prešli na systém duálneho vzdelávania, ktorého hlavným benefitom je istota budúceho zamestnania, keďže žiak sa pripravuje pre podmienky konkrétnej firmy už počas štúdia a zároveň si môže výrazne finančne polepšiť. 

Pre dosiahnutie ešte lepších výsledkov organizujeme pracovné stáže v zahraničí prostredníctvom medzinárodného programu Erasmus+, financovaného zo zdrojov EÚ. Pravidelne sa zapájame aj do Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý patrí pod platformu Erasmus+. Vo výzve 2018 získala naša škola 2. miesto za najzaujímavejšie podujatie, ktoré propaguje odborné vzdelávanie na celom Slovensku. V roku 2021 našu virtuálnu prehliadku školy ocenila odborná porota a v rámci súťaže Európsky týždeň odborných zručností 2020 v kategórii najzaujímavejšie podujatie nám udelila 3. miesto. Virtuálnu interaktívnu prehliadku školy nájdete na tomto linku https://www.thinglink.com/scene/1389651818832723969

Naši žiaci už pár rokov školu úspešne reprezentujú na rôznych medzinárodných súťažiach, kde sa umiestňujú na najvyšších priečkach, dokonca aj v kategórii profesionál (napr. Eurocup, Slovak Barista Cup, Sweet Cup, Cassovia Cup).

Spolupracujeme s firmami v rámci regiónu, na Slovensku aj v zahraničí; tiež aj s rodičmi žiakov a verejnosťou vrátane zástupcov Mestského úradu v Krompachoch.

Naša škola je aktívne zapojená do systému duálneho vzdelávania. Čo to znamená?

V partnerskej firme, s ktorou má škola uzavretú zmluvu získate dostatok skúseností a zručností z reálneho fungovania firmy. Tento systém je už roky zavedený vo vyspelých školských systémoch aj v zahraničí. Preto využite príležitosť a zapojte sa do systému duálneho vzdelávania.

 

Všetkými aktivitami a usilovnou prácou sa snažíme dokázať, že aj škola v menšom meste má opodstatnenie, význam a šíri dobré meno nielen doma, ale aj v zahraničí.