Odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Predmety, ktoré sú súčasťou odborného vzdelávania:

 • pedagogika
 • špeciálna pedagogika
 • psychológia
 • biológia a starostlivosť o zdravie
 • metodika hudobnej výchovy
 • metodika jazykovej a literárnej výchovy
 • metodika výtvarnej výchovy
 • metodika telesnej výchovy
 • tvorivá dramatika
 • hra na hudobný nástroj
 • odborná prax

Na tento odbor sa konajú talentové skúšky. Požiadavky na talentové skúšky ako aj kritériá prijímacích skúšok nájdete na tomto linku 

https://www.dsatv.sk/uchadzac/odbory-denne-studium/ucitelstvo_pre_maters...