Odbor technik vodár vodohospodár

Predmety, ktoré sú súčasťou odborného vzdelávania:

  • odborné kreslenie
  • vodárenstvo
  • vodné hospodárstvo
  • vodohospodárske zariadenia
  • vodohospodárska technológia
  • vodohospodárske procesy
  • stavebná mechanika
  • stavebné konštrukcie
  • grafické informačné systémy
  • odborný výcvik

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2021/2020 nájdeš na tomto linku

https://www.dsatv.sk/dokumenty/dsatv/docs/2020-2021/ps/tvv/tvv-kriteria-...