špeciálna pedagogika

Súkromná SOŠ pedagogická Topoľčany
Súkromná stredná odborná škola DSA
Stredná odborná škola pedagogická