Biotechnológia a farmakológia

Tento odbor komplexne pripravuje žiakov na prácu laboranta, technológa, kontrolóra. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolvent nájde pracovné uplatnenie v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, v biochemických, mikrobiologických, potravinárskych a farmaceutických laboratóriách, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach, v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu, v lekárňach, v štátnej správe alebo je výborne pripravený na vysokoškolské štúdium najmä chemického a farmaceutického zamerania.