Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov je súčasťou školskej siete slovenskej vzdelávacej spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) od roku 2015, kedy došlo k zmene zriaďovateľa školy z VÚC na spoločnosť DSA. Sme teda súkromnou strednou školou, ktorá ponúka tri študijné stredoškolské odbory z toho dve v duálnom vzdelávaní. Stredoškolské štúdium na na našej škole je bezplatné rovnako ako ubytovanie na našom stredoškolskom internáte, ktorý je súčasťou areálu školy.  

Bližšie informácie o odboroch ako aj o prijímacách skúškach nájdete na stránkach:

https://www.dsatv.sk/uchadzac/odbory-denne-studium/ucitelstvo_pre_maters...

https://www.dsatv.sk/uchadzac/odbory-denne-studium/biotechnologia-a-farm...

https://www.dsatv.sk/uchadzac/odbory-denne-studium/technik_vodar_vodohos...

https://www.dsatv.sk/uchadzac/odbory-denne-studium/mechanik_nastavovac/