Odbor 2411 K Mechanik Nastavovač

Počítačom riadené stroje (CNC) sú moderné stroje určené nielen na sústruženie a frézovanie. Oblasť CNC technológií je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť svetového hospodárstva. Znalosť práce na CNC strojoch dáva študentom výraznú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu.

  •  zaujímavá a čistá práca s najmodernejšími obrábacími technológiami,
  • rýchle uplatnenie na trhu práce hneď po škole - veľký dopyt zo strany zamestnávateľov doma aj v zahraničí,
  • nadštandardné finančné ohodnotenie,
  • práca v oblasti, ktorá sa dynamicky rozvíja perspektíva stabilného zamestnania,
  • kvalitné technologické a odborné zázemie školy umožňuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického smeru,
  • možnosť duálneho vzdelávania počas štúdia,
  • okrem maturity absolvent získa aj výučný list.

Bližšie info a fotogaléria : https://www.dsatv.sk/aktuality/act-2021-2022/chces-pracovat-v-oblasti-cn...