technik vodár vodohospodár (exp.)

Stredná odborná škola technická
Súkromná stredná odborná škola DSA
Stredná odborná škola remesiel a služieb
Stredná odborná škola stavebná