Odbor Biotechnológia a farmakológia

Predmety, ktoré sú súčasťou odborného vzdelávania

  • mikrobiológia, biotechnológia
  • analytická chémia, farmaceutická chémia
  • farmakológia
  • základy hygieny a výživy
  • toxikológia
  • chemické a biologické laboratórne cvičenia
  • cvičenia z farmaceutickej botaniky a fytoterapie
  • prax

Kritéria prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022 nájdeš na tomto linku

https://www.dsatv.sk/dokumenty/dsatv/docs/2020-2021/ps/bio/bio-kriteria-...