mechanik nastavovač

Spojená škola
Stredná odborná škola strojnícka
Spojená škola Juraja Henischa
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Spojená škola Detva
Stredná odborná škola automobilová
Súkromná stredná odborná škola DSA
Stredná odborná škola polytechnická Kňažia

Stránky