mechanik nastavovač

Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Spojená škola Detva
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola polytechnická Kňažia
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia

Stránky