Európsky deň jazykov

Ako dlhoroční účastníci medzinárodných projektov sme tento deň cítili nutkanie osláviť Európsky deň jazykov s našimi milými študentmi a vyzdvihnúť tak dôležitý aspekt dorozumievania sa v čo najširšom spektre rečí a symbolov sveta. 

Tento rok sme sa zamerali na zvláštnosti a podobnosti vybraných jazykov, aby sme poukázali na prepojenia rôznych druhov medzi jednotlivými jazykmi vo svojich skupinách. Tieto prepojenia svojim pôvodom častokrát siahajú až do dávnej minulosti.

Premietanie krátkych videí z internetových zdrojov umocnil potrebu osvojiť si základné frázy a zvyklosti kultúry či krajiny, ktorú sa chystáme prebádať a bližšie spoznať, nakoľko si nikdy nemôžme byť istí kam nás pomyselný vietor na plavbe životom zaveje.

Po viac-menej teoretickej časti bloku oslavy jazykov nasledovala hra s cieľom identifikovať vypočutý jazyk a následne rozlúštiť význam krátkych často používaných fráz a viet v rôznych svetových jazykoch. Hra nesklamala a vyčarila množstvo úsmevných okamihov v zohraných  kolektívoch tried.

Už dnes vieme, že o rok nás tento pozitívny ohlas a odpozorované skúsenosti inšpirujú k zostaveniu nových aktivít pre našich žiakov na oslavu jazykovej rozmanitosti našej planéty.