Autoopravár Junior

  • Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky od roku 2000 pravidelne reprezentuje Nitriansky samosprávny kraj v súťaži Autoopravár  Junior. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla , zvyšovanie povedomia verejnosti              o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa koná každý rok v niekoľkých  autoopravárenských  kategóriách.

  • Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor tejto súťaže pripravil v máji 2019 pod záštitou MŠVVaŠ SR v  poradí 20. ročník celoslovenského finále tejto súťaže. V kategórii Autotronik naši študenti získali za umiestnenie  na 1. a 2. mieste hodnotné ceny. Pri tejto príležitosti dňa 17.septembra 2019 poctili autoopravárenskú dielňu SOŠ dopravy a služieb v Nových Zámkoch svojou návštevou zástupcovia ÚNSK - vedúci odboru školstva        RNDr. Vladimír Gubiš a vedúci oddelenia ekonomických činností odboru školstva             Ing. Jozef Kürti. Spoločne s vedením školy, študentmi a majstrami odborného výcviku sa zúčastnili slávnostného odovzdania hodnotných cien od firmy Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha. Ceny odovzdal manažér technickej podpory Dipl. Ing. Milan Kout.

    Autoopravárenská dielňa  na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch pod vedením Bc. Michala Košíka je tak okrem morálneho ohodnotenia obohatená aj o technické skvosty firmy BOSCH – diagnostický nástroj typu KTS 250 ESI/tronic/ a o dielenskú nabíjačku olovených akumulátorov BAT 645.

    Nech je tento ocenený úspech ďalšou motiváciou pre Strednú odbornú školu dopravy a služieb a jej študentov.