Projekt ERAZMUS + ,,Na demokracii záleží”

Ruch a život neutícha na našej škole ani po prechode na dištančné vzdelávanie. V uplynulých dňoch sa vybraní študenti zapojili okrem anglickej olympiády i do medzinárodného projektu z kategórie KA2 Erasmus+ s názvom ,,Na demokracii záleží”. Názov už ani nemôže byť aktuálnejší v dnešnej dobe, hoci bol navrhnutý a schválený ďaleko pred začiatkom pandémie.

Miesto reálneho stretnutia vo švédskej Vargarde sa študenti zo siedmich krajín stretli virtuálne v konferenčných diskusných skupinách  za pomoci online nástroja BigBlueButton. Zapojení študenti s prehľadom moderného mladého občana skúmali zo svojich osobných a národných perspektív obmedzovanie ľudských práv v uplynulom roku. Následne svoje vyvodené závery kritickým okom aplikovali na postavenie demokracie v európskych krajinách. 

Ako tomu zvyčajne býva, technika nám v dôležitých okamihoch pripomenie - kto je tu pán a kto len vďačný užívateľ. Nevyhli sme sa tomuto okamihu ani my, napriek predchádzajúcim starostlivým prípravám. Ale poučenie z prvého dňa sa naostro  premietlo do ďalších dvoch dní, ktoré prebehli hladko a bez prerušovaného spojenia počas diskusií a výmeny názorov angažovaných študentov. 

Naši žiaci boli v týchto ťažkých časoch príznačných izolovanosťou nadšení z príležitosti vidieť a počuť vrstovníkov, s ktorými veslujú na jednej lodi. Pred sviatkami ich povzbudili zdieľané pocity úzkosti ako aj názory ohľadom budúceho diania v demokratických krajinách Európy.