Logotyp pre Európsky deň jazykov 2021

alšou úspešnou študentkou SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky je Tímea Svetková z 3. B triedy študijného odboru grafik digitálnych médií.

Študentka obstála na výbornú, vyhrala celoeurópsku výtvarnú súťaž grafický logotyp pre Európsky deň jazykov 2021. Z pomedzi škôl všetkých zúčastnených krajín EU vybrali jej prácu ako najlepšiu. Porota vybrala Tímeino logo, ktoré dokončovala cez vianočné prázdniny pod vedením odborného učiteľa Mgr. Michala Mečára. O veľkom úspechu v celoeurópskej konkurencii svedčí skutočnosť, že v posledných rokoch vyhrali Španieli 2020, Litva 2019, Belgicko 2018.

Vyhlasovateľom súťaže je European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.                                                                                                                                                            

Citujem Mgr. Michala Mečára:“Verím, že to bude motivácia aj pre ostatných študentov. V jednotlivých triedach sú študenti veľmi talentovaní, snáď si uvedomia, že aj oni majú možnosť uspieť z lavice SOŠ dopravy a služieb v celoeurópskej úrovni. Úprimne mňa to potešilo a motivovalo.“

Ďakujeme mu za odborné vedenie, skvelý motivujúci prístup k žiakom.

Víťazke srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Logo bude použité na tričkách vo všetkých krajinách EU v rôznych jazykoch

https://edl.ecml.at/.../1455/language/en-GB/Default.aspx