Výchova v saleziánskom štýle!

POZRITE SI VIDEO OD 1. MINÚTY.

Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili  na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.