ŠPORT

Jedným z typických znakov saleziánskej výchovy je integrálny (všestraný) rozvoj osobnosti. Na našej škole sa ho snažíme realizovať aj práve prostredníctvom športu, športových akcií a pobytov v prírode. 

Viac info - foto a video zo športu na škole nájdeš tu: https://robotnik.edupage.org/a/sport-prehlad/