PLAVECKÝ

Súčasťou doplnkových rozvojových aktivít pre našich prvákov je ak plavecký výcvik. Prebieha väčšinou v druhom polroku školského roka počas jedného mesiaca, kedy žiaci absolvujú štyri dvojhodinové tréningové výcviky na mestskej plavárni. Na kurze sa žiakom venujú profesionálni tréneri e je tiež prítomný učiteľ telesnej výchovy. Plavecký výcvik je dôležitým momentom, kedy žiaci môžu nadobudnúť alebo prehĺbiť túto športovú zručnosť ale tiež užiť si kamarátov zo svojho ročníka aj v trochu inom prostredí ako je to školské. 

Na našej škole môžeš zažiť "kopec" akcií, nie len odborných ale tiež výletov, exkurzií či kultúrnych podujatí. 

Viac info - fotiek a videí z akcií nájdeš tu: https://robotnik.edupage.org/a/akcie-1.rocnik