Prax

Život našich študentov prebieha aj mimo areálu našej školy. Príprava na život zahrňuje tiež odbornú prax, ktorú si mnohí z nich vykonávajú priamo vo firmách. Študenti druhého a tretieho ročníka všetkých odborov strávia polrok odbornej praxe v jednej z firiem, s ktorými má naša škola uzatvorené partnerstvo. Majú tak môžnosť byť súčasťou výrobného procesu a služieb mnohých renomovaných firmiem a spoločností v Žiline a v okolí.

Počas októbra sme spolu s hlavným majstrom odborného výcviku Petrom Dubielom navštívili vo firmách mnohých z nich, aby sme ich povzbudili v ich práci a tiež im mohli spraviť pár fotiek na pamiatku. Veľmi nás potešilo, že na viacerých miestach sme stretli aj našich ex-allievov. Vidíme, že takáto forma praxe má pre našich študentov veľký význam a hodnotu v tom, že hneď po skončení štúdia môžu nájsť úspešné uplatnenie.