Rozhovor so saleziánom

30 rokov v službe mladým!

Neforámlny rozhovor so saleziánom koadjútorom, bývalým riaditeľom našej školy Mgr. Igorom Pechom

- o našej škole, o dištančnom vzdelavaní ale aj o tom ako sme plánovali oslavovať 30 výročie našej školy!