Virtuálna prechádzka 3D GPH

irtuálna škola GPH Michalovce bola vytvorená študentami 4. ročníka Michalom Kornúcom a Martinom Pavelkom ako súťažná práca na SOČ 2020. Nahrávka bola urobená cez Cisco Webex meeting.