GPH IT Tábor 2022

Každoročne naša škola organizuje záverom letných prázdnin pre deti základných škôl týždeň v dennom IT tábore.

Tábor sa koná v posledný augustový týždeň, kedy sú už deti a ich rodičia vyčerpaní vo vymýšľaní programu na prázdniny. Tábor sa realizuje v budove školy, v jej učebniach informatiky, na školskom dvore, v telocvični a v parku pri škole. Vlastne, celá škola patrí deťom a ožíva ich vravou.