Veľtrh vysokých škôl na GPH

Cieľom  projektu je  sprostredkovať  žiakom stredných škôl na východe Slovenska  priamy kontakt  s  predstaviteľmi fakúlt a VŠ, umožniť im, aby získali potrebné  množstvo informácií o možnostiach štúdia na  vysokých školách na Slovensku a v zahraničí,  naučiť ich pohybovať sa vo svete informácií ,  poukázať im na správnu formuláciu otázok,  spracovať získané informácie a odovzdať ich  ďalej svojim rodičom a priateľom. Zároveň sa snažíme nenútenou formou spropagovať študijné programy technického zamerania.

V  roku 2022 sa žiakom predstavilo 31 vystavovateľov( fakúlt a vysokých škôl, tveľké zamestnávateľské spoločnosti a agentúry), ktoré informovali žiakov o možnostiach štúdia v zahraničí .

Prínosom tejto aktivity je, že všetci žiaci majú možnosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl, vidieť ich produkty, získať informácie o študijných programoch a všetkom, čo vysoká škola študentom poskytuje, a tak sa lepšie zorientovať v sieti vysokých škôl.

Jedinečnosť aktivity vidíme v tom, že na východnom Slovensku sa neorganizujú žiadne veľtrhy vysokých škôl  pre žiakov / tie sa konajú v Bratislave a v Českej republike/ a nie všetci žiaci majú možnosť ich navštíviť / napr. z finančných dôvodov/ .