Prečo študovať na GPH Michalovce 2022

Vo videu predstavujeme možnosti štúdia na našej škole, štúdium v ponúkaných moduloch školského vzdelávacieho programu SAPERE AUDE.

Žiaci školy informujú, čo im štúdium na GPH prináša, aké aktivity môžu robiť, čomu sa môžu venovať a pod. Natočili sme ho v roku pandémie 2021, ako info pre záujemcov o našu školu. #gphmi 0:16, informatický modul 2:50,  prírodovedný modul 5:38,  jazykový modul 8:39, športový modul 9:41, všeobecný modul 11:29 a  iné (Žiacka rada 12:37, DofE 13:33, Kocky 14:43, pohľad prváka 15:39,)