Dobrodružná expedícia- získanie ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) 2022

Gymnázium Pavla Horova v školskom roku 2019/2020 získalo licenciu pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, takže naši študenti majú po prvýkrát možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného programu a získať prestížnu cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch oblastiach: rozvoj talentudobrovoľníctvošport a dobrodružná expedícia, do ktorých sa zapájajú mladí ľudia vo veku 14 – 24 rokov. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele. Viac informácií, vrátane zoznamu organizácií, nájdete na www.dofe.ska www.intaward.org. Podrobné informácie môžete získať od vedúcich programu na našej škole: Mgr. Tomáš Palovčák, Mgr. Dagmar Herbecová