Sprachwoche - Jazykový týždeň GPH

Každoročne na prelome mesiacov máj a jún sa žiaci druhého a tretieho ročníka Gymnázia Pavla Horova zúčastňujú nemeckého jazykového týždňa Sprachwoche na Zemplínskej Šírave. Žiaci pracujú v rôznych skupinách, v ktorých spoločne pripravujú a prezentujú plagáty na konkrétnu tému. Dni začínajú zahrievacími aktivitami, potom prichádza pestrý program, ako napríklad  Stationlernen – vyučovanie na stanovištiach, rolové úlohy,  pozeranie filmov  a čítanie článkov a kníh v nemčine, upevňovanie  a rozširovanie slovnej zásoby pomocou zaujímavých aktivít, natáčanie reklám a iné. Na programe sa podieľa nemecký lektor alebo nemeckí dobrovoľníci, ktorí žiakom pomáhajú pri plnení rôznych úloh a takisto s nimi komunikujú v rámci voľného času na rôzne témy.