Projekt BULLDOG

BULLDOG je projekt spolufinancovaný z programu Európskej únie ERASMUS + SPORT.

Hlavným cieľom projektu je predchádzať šikanovaniu, diskriminácii a intolerancii v tímovom športe a bojovať proti nemu vývojom veľkej inovatívnej hry proti šikanovaniu, hry BULLDOG, pomocou:

 1. moderných technológií a
 2. činnosťami zameranými proti šikanovaniu na športových ihriskách.

CIEĽOVÉ SKUPINY:

 • mladí adolescentní športovci (vo veku 9 – 19 rokov)
 • ich rodičia
 • tréneri, učitelia športu atď.
 • športové federácie, športové združenia, školy a univerzitné tímy z RO, EL, IT, IE, PT, SK a celej Európy

CIEĽOVÉ ŠPORTY:

 • Futbal a iné kolektívne športy

 

6 aplikácií pre Android a iOS mobily a tablety v šiestich jazykových verziách (EN, RO, IT, EL, PT, SK)

Aplikácie budú obsahovať:

 1. Hodnotiaci test (otestujte pocity používateľov voči šikanovaniu / schopnosti reagovať / sebavedomie)
 2. Vzdelávacia hra (vzdelávať používateľa, informovať o možnostiach obrany)
 3. Hodnotiaca hra (vyhodnotiť získané vedomosti)

PEDAGOGICKÉ MATERIÁLY pre druhú časť BULLDOG (BULLDOG IN SPORTTS GROUNDS) vrátane:

a) Pokyny pre trénerov / učiteľov

b) Pedagogický materiál, ktorý sa má použiť počas aktivít proti šikanovaniu:

 1. Otázky na brainstorming
 2. scenáre riešenia problémov
 3. karty príbehov
 4. informačné karty podľa vekových skupín, ktoré sa majú použiť počas aktivít proti šikanovaniu

https://www.bulldogproject.eu/