Praktické maturity

Praktická maturita našich žiakov - zážitok, na ktorý sa nezabúda!

Praktická maturita je jedna z podmienok úspešného zakončenia štúdia odboru Hotelová akadémia. Nie je to jednodňová záležitosť ako by sa dalo povedať na prvý pohľad, ale je to komplexný proces plánovania, organizovania, a tvrdej práce, ktorej výsledkom je spomínaný večer. 

Viac o praktickej maturite žiakov V.C Hotelovej akadémie sa dočítaš na: https://www.skolske.sk/clanok/47397/taste-the-20s