Žiacka školská rada

Žiacka školská rada vznikla vo februári 2019. Nakoľko sme veľká škola, s veľa žiakmi, tak máme 11 členov. Členovia žiackej školskej rady zastupujú všetkých žiakov Hotelovej akadémie Mikovíniho 1 v Bratislave. 

Každoročne pripravujeme pre žiakov HA rôzne aktivity, ako napr. Valentínsku poštu, Mikuláša a Vianoce, Retro deň, Fašiangy, pomáhame pri imatrikulácií prvákov, pri DOD, zúčastňujeme sa rôznych charitatívnych zbierok a dobrovoľníckych aktivít. 

Ak sa chcete dozvedieť o nás viac návštívte webovú stránku školy alebo náš Instagram https://www.instagram.com/zsr_mikoviniho/