Projekt Culture in Action (Erasmus+)

Naša škola už 14 rokov umožňuje žiakom zapájať sa do medzinárodných projektov eTwinning a Erasmus+.

V súčasnosti realizujeme projekt Culture in Action - Kultúra v akcii. Je to dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+, do ktorého sú zapojené štyri krajiny – Slovensko, Francúzsko, Holandsko a Cyprus.

Cieľom projektu je podporiť vzájomnú komunikáciu žiakov a učiteľov z rôznych európskych krajín a pochopiť podstatu a silu kultúrnej rozmanitosti. Hlavným výstupom celého projektu je tzv. úniková hra, ktorú študenti spoločnými silami vytvoria. Počas dvoch rokov budú spolupracovať nielen počas medzinárodných výmien, ale aj prostredníctvom platformy eTwinning.

Koordinátorkou projektu na škole je Ing. Kornélia Lohyňová.

Navštívte našu webovú stránku projektu: https://www.cultureeinaction.com/

eTwinningovú stránku projektu https://twinspace.etwinning.net/70555/home