Župné školy pre TEBA 2019

V roku 2019 Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval podujatie Župné školy pre Teba v Bratislave a v okresných mestách v Pezinku, v Senci a v Malackách. Vybraní žiaci spolu s pedagógmi predstavili žiakom 7. až 9. ročníkov základných škôl našu ,,Mikovínku“ na všetkých štyroch miestach.

Žiaci predvádzali odborné zručnosti, ktoré sa naučili na hodinách techniky obsluhy, na krúžkoch a kurzoch, ktoré škola organizuje (Barmanský kurz, Baristický kurz, Kurz carvingu), diskutovali s návštevníkmi a odpovedali na otázky, ktoré im kládli. Prostredníctvom prezentácií predstavili odbory, ktoré je možné u nás študovať. Priamo v stánku mohli návštevníci nájsť propagačný materiál školy, naši študenti ponúkali návštevníkom drobné koláčiky a kávu. Priamo pred zrakom hostí miešali nealkoholické nápoje a vyrezávaním vytvárali z ovocia a zeleniny malé „umelecké diela“.