Online Deň otvorených dverí na Mikovínke 2021

Milí rodičia, milí žiaci, 

aj tento rok sme pre Vás pripravili online Deň otvorených dverí. Kto ste nás nestihli sledovať a spojiť sa s nami, tu si môžete pozrieť video z nášho online DOD. Počas dvoch hodín sme Vám predstavili našu školu, mohli ste sa porozprávať s našimi učiteľmi, žiakmi a zaujímavými hosťami.