Môj projekt - JA Slovensko

ÚSPECH MLADÝCH JE NAŠOU MOTIVÁCIOU !​

Naši učitelia pomáhajú rozvíjať u našich žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Naša škola je zapojená do vzdelávacíh programov Junior Achievement (JA) Slovensko: 

  • JA Etika v podnikaní

  • JA Zručnosti pre úspech

  • JA Viac ako peniaze

Video Anfini vzniklo v rámci súťaže programu Zručnosti pre úspech Môj projekt. Nápad našich študentiek, ekologická kabelka so zabudovaným svetlom, sa dostal do národného finále súťaže.