,,Zohratý tím s veľkým srdcom pripravuje žiakov pre aktívny život, nie pre úrady práce !"

Milí mladí priatelia, 

naša škola píše knihu svojho života už od roku 1954. Je zárukou kvalitnej prípravy kuchárov, čašníkov a v súčasnosti predovšetkým manažérov hotelových a gastronomických služieb. Verili by ste, že prví  žiaci sa učili v drevených chatkách v krásnom prostredí na Železnej studničke a počas prestávok sa člnkovali v neďalekom jazierku? Áno, škola  prešla za  svoju existenciu mnohými zmenami. Od malej školičky so 60 žiakmi po Hotelovú akadémiu s vyše 500 žiakmi. Ale pre „Mikovínku“, ako ju dôverne voláme, vždy platilo, že sa v nej pracuje a žije naplno.  

Čo teda „Mikovínka“ ponúka dnes: 

  • kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu, 

  • kvalitnú výučbu 2 cudzích jazykov, 

  • odborný výcvik, odbornú prax v prestížnych hoteloch, 

  • odbornú prax v zahraničí, 

  • medzinárodné a domáce projekty, napr. Erasmus+,  

  • odborné exkurzie, 

  • akreditované odborné kurzy, 

  • modernizáciu zručností pre budúcnosť v spolupráci so vzdelávacími organizáciami, napr. Junior Achievement Slovensko, eTwinning, Microsoft, EduEra, 

  • kultúrne, športové podujatia, 

  • bohatú krúžkovú činnosť. 

Staňte  sa aj  vy sa súčasťou našej „Mikovínky“  a vyberte si 1 z ponúkaných odborov: 

6323 K hotelová akadémia – študijný odbor (maturita + výučný list)  

6445 H kuchár – učebný odbor (výučný list) 

6445 H čašník, servírka – učebný (výučný list) 

6403 L podnikanie v remeslách a službách - nadstavbové štúdium – študijný odbor (maturita)