Naša škola - Microsoft Showcase Schools

Naša škola je od roku 2016 zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre budúcnosť“. Patríme do celosvetovej siete Microsoft Showcase Schools .

Technológie, Office 365  na vyučovaní sú pre nás samozrejmosťou už niekoľko rokov, nielen teraz počas dištančného vzdelávania.

Ako jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska  sme získali 22 tabletov a takto sme kedysi začínali v tabletovej triede.