PRAKTICKÁ SESTRA

 JE ŠTUDIJNÝ ODBOR, KTORÝ PRIPRAVUJE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV VYKONÁVAŤ

ošetrovateľské, asistentské  a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom  a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti

v zdravotníckych zariadeniach

v zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.