MASÉR

JE ŠTUDIJNÝ ODBOR, KTORÝ PRIPRAVUJE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRE OBLASŤ

liečebnej rehabilitácie, rekondície a rehabilitácie s praktickými masérskymi činnosťami, odbornými činnosťami vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii

v zdravotníckych zariadeniach

kúpeľných zariadeniach

v sociálnych a iných zariadeniach.