ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

JE ŠTUDIJNÝ ODBOR, KTORÝ SA ZAMERIAVA NA KVALIFIKOVANÚ PRÍPRAVU ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRE OBLASŤ ZARIADENÍ

vyšetrovacích a liečebných zložiek,

úradov verejného zdravotníctva.