ZUBNÝ ASISTENT

JE ŠTUDIJNÝ ODBOR, KTORÝ PRIPRAVUJE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV VYKONÁVAŤ

odborné a administratívne činnosti

v ambulancii zubného lekára.