FARMACEUTICKÝ LABORANT

JE ŠTUDIJNÝ ODBOR, KTORÝ SA ZAMERIAVA NA PRÍPRAVU ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI FARMÁCIE

v lekárňach,

zdravotníckych zariadeniach,

ďalších zariadeniach.