Naša škola v krátkom videu

Každú chvíľu sa začnete rozhodovať, kam na strednú školu. Keďže sme nemohli organizovať deň otvorených dverí, chceli by sme vám predstaviť Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote aspoň takto na diaľku. V našej škole sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných učebných odboroch a v dvojročných učebných odboroch, ktoré by sme Vám chceli stručne predstaviť.

Škola je dvojjazyčná - máme odbory s vyučovacím jazykom slovenským, do ktorých môžu byť prijatí žiaci zo slovenských a aj maďarských ZŠ a s vyučovacím jazykom maďarským, do ktorých môžu ísť žiaci z maďarských ZŠ. Všetky odbory, ktoré na škole máme, môžu navštevovať aj chlapci aj dievčatá.

"Tvoja budúcnosť začína tu"