Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Škola vznikla 1. septembra 2014 rozhodnutím BBSK pretransformovať bývalú Spojenú školu na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá pozostávala z dvoch organizačných zložiek: Strednej odbornej školy - Szakközépiskola a Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola na jednu organizačnú zložku.

Škola poskytuje široký výber učebných a študijných odborov, dobre vybavené učebne, možnosti rôznych športových aktivít a záujmovej činnosti. Ponúka aj možnosť ubytovania a stravovania priamo v priestoroch školy.

Škola v rámci podnikateľskej činnosti ponúka svoje cukrárske výrobky, dopravné služby, opravárenské služby, poľnohospodárske práce fyzickým i právnickým osobám, ako aj možnosť získania alebo rozšírenia vodičského oprávnenia na vedenie osobných automobilov a traktorov.